Pravilnik o zasebnosti

Na spletni strani Pojalabanda.com zbiramo določene osebne podatke ob registraciji uporabnika in ob sodelovanju na forumu skozi ogledovanje ali ustvarjanje prispevkov.

Namen zbiranja podatkov je zagotavljanje pravilnega delovanja, izboljšanje kakovosti, spremljanje statistike spletne strani in omogočanje uporabe storitve foruma. Relevantni podatki se obdelujejo na podlagi prostovoljne privolitve posameznika ob registraciji uporabnika, medtem ko IP naslove obdelujemo na podlagi zakonitega interesa zagotavljanja ustrezne stopnje varnosti spletnega strežnika in storitev, ki gostujejo na strežniku.

Osebne podatke se zavezujemo obdelovati v skladu z veljavno zakonodajo in izvajati ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo podatkov.

Podatki o upravljavcu

Upravljavec spletne strani Pojalabanda.com:

Jibe d.o.o.
Ulica Bratov Martinec 12
1000 Ljubljana
E-naslov: admin@pojalabanda.com

Zbiranje podatkov

V zgoraj navedene namene zbiramo naslednje podatke:

Vsi obiskovalci spletne strani

Obvezni podatki:

 • Podatki o prometu (ob posameznem obisku spletne strani se beleži IP naslov, različica brskalnika, čas in naslov obiskane strani ter morebitna spletna stran iz katere je obiskovalec prišel na obiskano spletno stran).

Registrirani uporabniki spletne strani

Obvezni podatki:

 • Uporabniško ime (potrebno za namen aktivnega sodelovanja na forumu, posameznik lahko izbere poljubno znakovno zaporedje, ki ne izda njegovih osebnih podatkov)
 • Elektronski naslov (potreben za namen aktivnega sodelovanja na forumu, pošiljanje aktivacijske kode, postopek ponastavitve gesla in za pošiljanje elektronskih sporočil na podlagi osebnih nastavitev)

Neobvezni podatki:
Predstavljajo podatke, ki jih lahko uporabnik sam vnese v osebnih nastavitvah. V primeru, ko uporabnik takšne podatke navede, so le ti vidni ostalim registriranim uporabnikom spletne strani.

 • Polno ime
 • Lokacija
 • Spletna stran
 • Profilna slika, ozadje profila in ozadje kartice uporabnika
 • Predstavitev uporabnika

Pri povezavi uporabniškega računa na spletni strani Pojalabanda.com s Facebook ali Google vtičnikom, prejmemo naslednje podatke: ime, profilno sliko in elektronski naslov.

Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov lahko zbrane osebne podatke obdelujejo v najmanjšem obsegu in v okviru navodil upravljavca, v skladu z zgoraj navedenimi nameni.

Zbrani osebni podatki se lahko razkrivajo naslednjim kategorijam uporabnikov osebnih podatkov:

 • Administratorju spletne strani
 • Moderatorjem spletne strani
 • Ponudnikom storitve računalništva v oblaku
 • Ponudnikom pošiljanja elektronskih sporočil

Vsak obiskovalec spletne strani se lahko na forumu seznani le z uporabniškim imenom registriranega uporabnika spletne strani, ki je ustvaril določeno objavo, medtem ko registrirani uporabniki spletne strani lahko dostopajo do profilov ostalih registriranih uporabnikov, pri čemer se lahko seznanijo z njihovimi prostovoljno vnesenimi neobveznimi podatki.

Do elektronskih naslovov registriranih uporabnikov spletne strani drugi registrirani uporabniki nimajo dostopa, razen administratorja in moderatorjev na zahtevo, ko je to potrebno zaradi zaščite v primeru nespoštovanja pogojev uporabe. V ta namen se vodi dnevnik dostopov do elektronskih naslovov.

Hramba osebnih podatkov

Podatke hranimo v skladu z določenimi nameni obdelave najkrajše možno obdobje, dokler je to potrebno za dosego namena obdelave.

IP naslove obiskovalcev in ostale podatke o prometu spletne strani hranimo do enega leta.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi posameznikove privolitve ob uporabniški registraciji, hranimo do preklica privolitve oziroma izbrisa uporabniškega računa.

Po poteku roka hrambe osebne podatke učinkovito in trajno izbrišemo ali anonimiziramo, na podlagi česar jih ni več mogoče povezati s posameznikom.

Določene pravice uporabnikov

Uporabniki spletne strani Pojalabanda.com imajo po določilih Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) pravico, da od upravljavca zahtevajo:

Dostop do osebnih podatkov

 • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije o njih: namen obdelave, vrste zadevnih podatkov, kategorije uporabnikov, obdobje hrambe in obstoj pravic, navedenih v tem razdelku pravilnika.

Popravek osebnih podatkov

 • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Izbris osebnih podatkov

 • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar velja eden od razlogov, navedenih v Uredbi.

Omejitev obdelave osebnih podatkov

 • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec omeji obdelavo osebnih podatkov, v določenih primerih, kot so oporekanje točnosti podatkov, nezakonitost obdelave, uporaba v pravnih zahtevkih ali vložitev ugovora v zvezi z obdelavo.

Prenosljivost osebnih podatkov

 • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral.

Ugovor obdelavi osebnih podatkov

 • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki se obdelujejo zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec, ima pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim. Upravljavec preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Posameznik, ki je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več namenov, lahko privolitev kadarkoli prekliče, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Upravljavec se zavezuje, da bo informacije o zahtevanih ukrepih glede navedenih pravic zagotovil najdlje v enem mesecu po prejemu zahteve. V primeru večje kompleksnosti zahteve ali večjega števila zahtev, se lahko rok podaljša za največ dva dodatna meseca. Upravljavec lahko v primeru očitno neutemeljenih ali pretiranih zahtev zaračuna razumno pristojbino ali zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Upravljavec lahko v primeru upravičenega dvoma v zvezi z identiteto predložitelja zahteve, zahteva dodatne informacije, potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Uporabniki lahko pravice uveljavljajo z vložitvijo zahteve na e-naslovu: admin@pojalabanda.com ali poštnem naslovu: Jibe d.o.o., Ulica Bratov Martinec 12, 1000 Ljubljana.

Posameznik ima pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si).

Piškotki

Piškotek je majhna tekstovna datoteka, ki se prenese na računalnik uporabnika ob obisku spletne strani ter pripomore k delovanju spletne strani in izboljšanju uporabniške izkušnje.

Spletna stran Pojalabanda.com uporablja le piškotke, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani in ne zahtevajo privolitve s strani obiskovalcev. Navedeni so v spodnji tabeli:

Ime piškotka Namen Čas shranjevanja
email Piškotek, uporabljen med ustvarjanjem uporabniškega računa. Trajanje seje
destination_url Piškotek, uporabljen med prijavo za preusmeritev na zahtevano stran. Trajanje seje
sso_destination_url Piškotek, uporabljen med enotno prijavo (SSO) za preusmeritev na zahtevano stran. Trajanje seje
fsl Piškotek, ki omogoča nastavitev prijave na celotnem zaslonu. Trajanje seje
theme_key Piškotek, ki omogoča personalizacijo teme spletne strani. Neomejeno
cn Piškotek, ki beleži uporabnikova odstranjena in počiščena obvestila. Neomejeno
_bypass_cache Piškotek, uporabljen skupaj s piškotkom “fsl” za omogočanje prijave na celotnem zaslonu. Trajanje seje
_t Piškotek, ki omogoča preverjanje pristnosti uporabnika. 1440 ur
_forum_session Sejni piškotek, ki omogoča povezovanje uporabnikovih dejanj tekom seje v brskalniku. Trajanje seje
dosp Začasen piškotek, ki obvesti uporabnika o zavrnitvi storitev. Do ogleda naslednje strani

Končne določbe

Z nadaljnjo uporabo spletne strani Pojalabanda.com se strinjate s Pravilnikom o zasebnosti.

Pridržujemo si pravico do spremembe Pravilnika o zasebnosti. O tem vas bomo pravočasno obvestili skozi spletno stran oziroma na drug primeren način.

Pravilnik o zasebnosti spletne strani Pojalabanda.com velja od 8. februarja 2019.